ಸ್ಪೂಲ್ ಅವಾಹಕಗಳು

  • Spool Insulators

    ಸ್ಪೂಲ್ ಅವಾಹಕಗಳು

    ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅವಾಹಕವನ್ನು ಸಂಕೋಲೆ ನಿರೋಧಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಾಹಕವನ್ನು ಸ್ಪೂಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಾಹಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿತರಣಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಾಹಕದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.